[525] SINTEZA ŞI CARACTERIZAREA STRUCTURALĂ A COMPUSULUI TRINUCLEAR ÎN BAZA N1,N4-BIS(SALICILIDEN)-S-METIL-IZOTIOSEMICARBAZIDEI

[525]. M. Secu, O. Palamarciuc, P. Dechambenoit, R. Clérac, SINTEZA ŞI CARACTERIZAREA STRUCTURALĂ A COMPUSULUI TRINUCLEAR ÎN BAZA N1,N4-BIS(SALICILIDEN)-S-METIL-IZOTIOSEMICARBAZIDEI, Studia Universitatis Moldaviae, 6, 130-136 (2014) – link